tilst_ex_01_WEB.jpg

Nyt sakristi til kirken i Tilst

Tilbygning til middelalderkirke i Tilst - Mini konkurrence 2018 - Igangværende byggeri

Sakristiet er ikke kun en praktisk løsning på et funktionsbehov men også et eksistentielt rum. Udover at være et aflastningsrum, er sakristiet et rum for sang og leg og for uformelt samvær. Til tider skal sakristiet rumme sorg og tilbyde rum for eftertænksomhed.

Sakristiet er et smukt og nøgternt rum i menneskelig skala. Konstruktionen er afklaret og ærlig; genkendelig og let at aflæse. Stemningen i rummet er karakteristisk ved det afdæmpede lysindtag, stofligheden og materialer af høj kvalitet.

Idé

De bedste kirker og tilbygninger til kirker er monolitisk enkle med storhed i materiale og form. De har særkende i dagslyset og ærlige og synlige konstruktioner. Kirken, som den står i dag, stemmer sindet med ro, storhed og varighed i eksistentiel forstand.

Sakristiet underlægger sig hovedattraktionen som et mere ydmygt og stilfærdigt tilpasset bidrag. Sakristiet lægger sig til helheden, som en hvid homogen monolit stillet ved kirken, uden at forskyde oplevelsen af helhedsbilledet. Ved at respektere kirkens sternkant og ved at holde mur og tag i hvidt, bryder vi ikke det hvide bånd, som udgør kirkens krop i dag.

Situationsplan_1_500_WEB.jpg
OPSTALT_web_0110.jpg

Sakristiet

Selve Sakristiet består af et åbent, fleksibelt og venligt rum, det skal rumme mange forskellige funktioner, og der er derfor indtænkt multianvendelighed og samtidighed i brugen.

Huset består af i alt tre fag alle med hvælvet loft. Det midterste fag udgør hovedrummet, som rummer alle fællesfaciliteterne. Her kan serveres kaffe til 20 personer ved langbordet efter de kirkelige handlinger og det kan huse sang og samspil i de mellemliggende perioder.

M_A_1_01_plan_til_web2+Plan+1_50+%281%29.jpg

Tilbygningen i relation til kirken

Sakristiet er forbundet til kirken via en mellembygning i glas. Glasbygningen og spalten bliver tærsklen, som formidler overgangen fra det ældste fælles bygværk vi har, kirken, til den nye tilbygning. Vi lader nyt være nyt, og ser forskelligheden som en styrke. .

Fællesstuen med kig mod kirkegården

Fællesstuen med kig mod kirkegården

Bygningsfysik og materialer

Kirken er rejst for de penge lokalsamfundet dengang kunne rejse, og bygningerne har historisk set været tilpasset den anvendelse man har haft brug for. Bygningerne har således været underlagt brugen, befolkningen og den tid, man var i.

Vi har anlagt samme pragmatiske holdning til udformningen af Sakristiet. Selve konstruktionen udgøres af traditionelt staldhvælv, som er valgt ud fra bygbarhed, soliditet og æstetik. Vi har prioriteret bygbarhed og traditionelt og gedigent håndværk fremfor industrielle løsninger, der ikke kan udskiftes. Huset er fuldmuret i krydsforbandt og en gedigen murtykkelse der lever op til kirkens massivitet. Murene filtses og hvidkalkes inde og ude med ren kalkmørtel. Taget udføres som tømmerkonstruktion og afsluttes med 8 mm stålplade som svejses i samlingerne og hvidmales.

Rummet tager dagslys ind via mønstermurværket i gavlen. Mønstermurværket er valgt ud fra et ønske om at skabe et mere markant udtryk end vi kunne opnå med en nutidig vinduesudformning. Inde vil rummet virke lyst og venligt, og udefra vil lyset virke inviterende. Åbningerne opleves diskrete og hensynsfulde i relation til kirkegården og aktiviteterne inde bliver ikke forstyrret af aktiviteterne ude.

Mønstermurværket får et abstrakt og modernistisk udtryk i det det spænder hele gavlen ud. Selve forbandtet som udføres med dobbeltsten giver et kvadratisk skaktærnet hulmønster, som referer til kirkens hjørnekvader med skakbrætmøster. Gavlenes forsynes med glasdøre med egetræskarme og rammer.

web_0112_CROP.jpg