svømmehal_02.jpg

Tegnestuen

Vi løser opgaver for både offentlige og private bygherrer, og forpligter os på at skabe kvalitet og værdi med enkle, robuste og smukke løsninger.

Antikkens idealer om holdbarhed, brugbarhed og skønhed er pejlemærker i vores stræben efter langtidsholdbare og bæredygtige løsninger. Stille kvaliteter prioriteres over de larmende, for det er gennem oplevelsen og brugen af huset over tid, at vi oplever kvaliteten i løsningerne og omhuen i arbejdet med proportioner, detaljer og stoflighed.

Vi ved at brugen af bygninger vil ændre sig over tid, og gør derfor en dyd ud af at skabe fleksible og robuste løsninger. Vi udformer derfor huse med tanke på, hvordan de vil se ud og fungere om 20, 50 og 100 år, så materialer og løsninger understøtter en smuk og værdig aldring, så huset kun bliver smukkere med årene.

For os, er det derfor ikke væsentligt, om huset påkalder sig opmærksomhed ved første øjekast; det afgørende er, om brugerne ved den gentagne brug, over tid, kommer til at værdsætte huset og passe på det. At det er et hus, som man kan vende tilbage til, gå på opdagelse i og finde nye detaljer og fortællinger.