Generationsvilla på Frederiksberg

Bebyggelsen er en moderne fortolkning af Frederiksbergvillaen. Enkle og værdige bygningskroppe med enkel detaljering i høj kvalitet, som patinerer smukt. Der er arbejdet med proportioner og en skala som findes i området. Husene opføres i gule blødstrøgne kvalitetstegl, evt. genbrugssten.

Stille kvaliteter prioriteres over de larmende, for det er gennem oplevelsen og brugen af huset over tid, at man oplever kvaliteten i løsningerne og omhuen i arbejdet med proportioner, detaljer og stoflighed. Det er ikke væsentligt, at huset påkalder sig meget opmærksomhed ved første øjekast; det væsentlige, er om beboerne ved den gentagne brug, kommer til at værdsætte huset og passe på det. At det er et hus, som man kan vende tilbage til, gå på opdagelse i og finde nye detaljer og fortællinger.

Kig fra haven

Kig fra haven

Planer

Planer

Interiørperspektiv

Interiørperspektiv

Bebyggelsen indpasset mellem fredede træer

Bebyggelsen indpasset mellem fredede træer

Skyggediagrammer

Skyggediagrammer