Sjursen parken 2.jpg
 

Revitalisering af Sjursen-parken

Parken ligger som en lille lomme på hovedgaden. Parkrummets dimensioner sammen med fyrtræernes rumskabende effekt, giver rummet en intim karakter, som giver mindelser om en sal med kontemplative og nærmest sakrale kvaliteter. Vi vil gerne bevare de komtemplative kvaliteter, så parken både står som en smuk og rolig pause i byen, samtidig med at parken kan benyttes til picnics og leg.

Parken skal bibeholde en enkel og afslappet karakter. Løsningerne er valgt ud fra at de skal kunne udføres for begrænsede midler og også med udstrakt grad af lokale kræfter.

 
 
Sjursen_Parken_v2_diagram_enklaver.jpg
 
 

Strategiske greb

Vi vil forstærke parkens kvaliteter og brugsmuligheder med 4 trin:

1. Der tyndes ud i de eksisterende vækster, så fyrstammernes møde med jorden opleves, og der suppleres med buske af bjergfyr i parkens periferi hvor afgrænsning ønskes. Kæderne og granitstenene omkring minde-bautaen fjernes og der anlægges en plads af slotsgrus.

2. En scene-konstruktion af træ etableres i parkens periferi.  

3. En enkel og fleksibel møblering ønskes med siddemøbler og borde af tværsnit gennem stubbe.

4. Belysning: Up-lights placeres under 4 - 5 af fyrtræerne så rumvirkningen øges om aftenen og giver en fornemmelse af rumemts udstrækning.

 
 
Sjursen_parken_201804064.jpg
Bjergfyr

Bjergfyr

Træernes møde med jorden

Træernes møde med jorden

 
 

Etablering af scene-konstruktion

En møbel konstrueres af træ, som kan anvendes til scene eller samlingspunkt for forkskellige begivenheder eller fungere som ’Det store bord’ hvor parkens besøgende eller skoleklasser kan tage ophold eller nyde frokosten.

 
 
Referencefoto

Referencefoto

Scenemøbel

Scenemøbel